wp_dependencies + minifier.org = extraordinaire

באמצעות תיקיית המיניפיי שלminifier.orgמימשתי מנגנון פשוט של קונקטניזציה ומיניפיקציה של סקריפטים. אצלי בקוד זה תלוי בהגדרה של options framework, אבל אתם יכולים לשנות את השורה למשהו בסגנון:

$this->option='cache'

ההפעלה פשוטה, על ידי:

new \minify\css();
new \minify\js();

כל אחת מהמחלקות האלה לוקחת את התור של וורדפרס, על פי הדפנדנסי שקבוע בתור, ובמקום לפלוט אותו במקומו, את ה-CSS בהדר ואת הסקריפטים בהדר או בפוטר, מרוקנת אותו לתוך באפר, ואת הבאפר מצמצמת לתוך קובץ שיימצא בתיקיית cache בתבנית. לאחר מכן טוענת את הקובץ המכווץ ממיקומו.

האתגר היחיד שנשאר לכם הוא להשתמש באוטולואדר היררכי (יענו, לשים את הקבצים בספריה ששמה כשם הניימספייס, ולדעת לטעון אותה לפי ה- fully qualified name), ואז זה יעבוד חלק –מדריך אקראי.

את הקוד תוכלו לדגוםכאן.